Witamy!

Serdecznie witamy na naszej stronie. Zapraszamy do odwiedzin zarówno dorosłych, jak i tych, którzy kiedyś bedą dorosłymi. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie u nas coś interesującego.
 1. O szkole
 2. Historia
 3. Pracownicy szkoły
 4. Logopeda
 5. Biblioteka
 6. Koła zainteresowań
 7. Projekty
 8. BIP ZSP Reptowo
 9. Terapia pedagogiczna
 10. Galeria
 11. Dla uczniów
 12. Podręczniki 2014/2015
 13. Rekrutacja 2015 / 2016
 14. SKO
 15. Program "Owoce w szkole"
 16. Program "Szklanka Mleka"
 17. Bezpieczny w Internecie
 18. Wycieczki
 19. GALERIA UCZNIOWSKA
 20. BLOGI KLASOWE
 21. Dla rodziców
 22. STOŁÓWKA SZKOLNA
 23. Rada Rodziców
 24. Linki
 25. Komunikaty
 26. Uwaga - gry komputerowe !
 27. UKS SPARTAKUS
 28.  
ZSP w Reptowie, Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka, tel/fax 091 561 09 12, reptowo@interia.pl
1

01.09.2015

dodane: 2015-09-01 przez: Administrator

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY - nowy rok szkolny

 

Spotkanie z rodzicami odbędzie sie dnia 9 września 2015 r. (środa)

o godzinie 16:00 w auli szkoły.

 

 

Rozkład dowozów i odwozów

dla Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie - POBIERZ

2

01.09

dodane: 2015-08-31 przez: Administrator

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

ROK SZKOLNY 2015 / 2016

 

 

Zapraszamy na obiady od 7 września

 


1.Wpłat za obiady we wrześniu prosimy dokonywać przelewem bankowym

do 15 września.
We wrześniu mamy 18dni żywieniowych. Opłata wynosi 99 zł.


2. Numer konta, na który należy dokonywać opłat za posiłki
Spółdzielnia Socjalna „Miedwie”
Reptowo 96A
73-108 Kobylanka
35 1020 4812 0000 0602 0138 0039
 

W tytule przelewu prosimy podać – obiady za miesiąc …., nazwisko i imię ucznia, klasa i szkoła.


3. Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty za obiady liczymy mnożąc cenę jednostkową obiadu przez

ilość dni żywieniowych w miesiącu.


4. Odwołanie obiadu na dzień następny należy zgłosić telefonicznie

505 876 972, a w dniu bieżącym między 8.00- 9.00.


5. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZECKA NA OBIADY - POBIERZ

3

podręczniki

dodane: 2015-07-06 przez: Administrator

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV i I Gimnazjum

korzystać będą z podręczników i ćwiczeń

zgodnych ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty.

Podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła z dotacji rządowej.

 

Uwaga! Podręcznik do religii nie jest objęty dotacją. Kupują go rodzice.

 

DO POBRANIA ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS:

 

0 - III SP                        IV - VI SP                         GIMNAZJUM

4

lista gimnazjum

dodane: 2015-07-02 przez: Administrator

  LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I GIMNAZJUM

 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W REPTOWIE

 

NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

więcej...
5

wyprawka

dodane: 2015-06-30 przez: Administrator

Wyprawka Szkolna

2015/2016

 

 

 

Program „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R.


Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:


1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum

 

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

 

Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie

 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:


1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł


2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdyjedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnośćwymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł


3) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościamisprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł


4) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościamisprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jestniepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III szkoły gimnazjum do kwoty 350 zł

 

Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2015” są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.szkoły.

 WNIOSEK - POBIERZ

6

29.06

dodane: 2015-06-29 przez: Administrator

7

koniec roku

dodane: 2015-06-28 przez: Administrator

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III GIMNAZJUM

 

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów klas III gimnazjum gościliśmy: 

                                 

•    Wójta Gminy Kobylanka, Pana Mirosława Przysiwka
•    Księdza Proboszcza Pawła Ostrowskiego
•    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance p. Grażynę Wiśniowską
•    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie p. Mariusza Nosala
•    Sołtys wsi Reptowo p. Zofię Dąbkowską
•    Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Reptowie p. Wandę Kościelecką- Lisowską
•    Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Reptowie p. Joannę Terebecką
•    Przewodniczącą  Rady Rodziców p. Marię Dąbkowską        
 

Gości powitała pani Dyrektor Marzena Sikorska.

Rok szkolny to czas wytężonej nauki i pracy. Wielu uczniów brało udział w konkursach 

i olimpiadach, rozsławiając dobre imię szkół w gminie Kobylanka.

Niektórzy wytrwale pracowali na rzecz szkoły i klasy, stając się wzorem do naśladowania

dla swoich kolegów.

Osobom, które wyróżniły się w sposób szczególny, zostało wręczone stypendium WÓJTA GMINY KOBYLANKA.

 

Nagrodę Wójta Gminy Kobylanka otrzymali:

   

 •  Aleksander Zioło - uczeń gimnazjum w ZSP w Reptowie
 • Anna Bogdanowicz ze Szkoły Podstawowej w Kobylance,
 • Gabriela Gałaguz ze Szkoły Podstawowej w Kunowie 
 • Tomasz Drula ze Szkoły Podstawowej w Reptowie

 

 

 

PATRZ - GALERIA

PATRZ - WYSTĘP MAŁGOSI SZYMEŁYNIEC

więcej...
8

28.06

dodane: 2015-06-28 przez: Administrator

Uroczystość zakonczenia Roku Szkolnego 2014 / 2015

 

zgromadziła w auli  uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości.

 

Uroczyście wyróżniono najlepszych uczniów, pani Dyrektor Marzena Sikorska wręczała świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Uczniowie z uzyskaną wysoką średnią ocen otrzymali Nagrodę Dyrektora ZSP w Reptowie.

 

Nagrodę "Imienia Ignasia", za wysokie wyniki w nauce oraz bycie szczególnie

lubianym wśród rówieśników otrzymali: Gracjan Skibiński z klasy III i Kinga Tecław z klasy VI.

 

Pani Dyrektor złożyła szczególne podziękowanie rodzicom wyróżniających się w nauce uczniów, za ich trud włożony w wychowanie dziecka.

  

Na uroczystym apelu wręczano też nagrody za wyniki w konkursach, wzorową frekwencję, aktywną pracę oraz wyróżniającą się aktywność w kołach zainteresowań. Swoją edukację zakończyli uczniowie klasy VI.

 

  

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie klas: III, VI oraz oddział przedszkolny.


PATRZ: GALERIA / FILM

9

25.06

dodane: 2015-06-25 przez: Administrator

Wycieczka klasowa zerówki i klasy pierwszej do Smętowic

 

W czwartek 25.06.15r. zerówka i klasa pierwsza (mimo przeciwności losu ;-) pojechały na wycieczkę klasową do Gospodarstwa Agroturystycznego  w Smętowicach.

 

W  Gospodarstwie obejrzeliśmy zwierzęta m.in. strusie , skunksy, alpaki, krowę zebu, kangury, kozy, kucyka, osły, bażanty , pawie, papugi oraz wszelkiego rodzaju drób.

 

 

 

Zwierzęta to główna atrakcja tego gospodarstwa ale dzieci mogły wyhasać się

na placu zabaw z trampolinami, zjeżdżalnią linową, poduchą dmuchaną i statkiem.

Dodatkową atrakcją okazała się także ogromna, dmuchana  zjeżdżalnia,

przejazd bryczką i wspólny grill. Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.

 

więcej...
10

16.06

dodane: 2015-06-22 przez: Administrator

MAŁY FIZYK

 

Dnia 16 go czerwca 2015 roku, odbył się pokaz kilku doświadczeń fizycznych dla dzieci z młodszych klas.

 

Prezentację przygotowały uczennice klasy I gimnazjum: Maja Woźniak i Oliwia Młodziejewska

pod opieką pani Moniki Kaniewskiej.

Dzieci zaciekawione chętnie wykonywały doświadczenia fizyczne i bawiły się bardzo dobrze.

 

 

więcej...

Ankieta

Gdzie wg Ciebie człowiek uczy sie tolerancji ?

 • w szkole
 • w rodzinie
 • na dodatkowych zajęciach
 • w kościele
 • wśród rówieśników